Saturday, May 24, 2008

Min besøg til MoMo ... My visit to MoMo


Jeg kom tilbage from Nederland, Texas i dag. Mor og jeg gik til Nederland i onsdag fordi var det meget vigtigt at være der denne uge. Jeg har sagt allerede farvel til MoMo i april fordi ikke planlægger jeg at køre tilbage til Nederland igen før d. 17 juni. Men ting skiftede fordi om læste vi to uge siden.. MoMo har kræft. MoMo har været rask hendes hele liv. Hun kører til casinoen to gange hver uge. Hun sørger for enhver om vores familie. Og hun har båret mange ting i 90 år. Hun er en overlevende.

I came back from Nederland, Texas today. Mom and I went to Nederland on Wednesday because it was very important to be there this week. I had already said goodbye to MoMo in April because I was not planning to go back to Nederland again before June 17. But things changed because about two weeks ago we learned...MoMo has cancer. MoMo has been healthy her whole life. She goes to the casino two times a week, she takes care of everyone in our family and she has endured many things in 90 years. She is a survivor.

I torsdag, Mor og min onkel tog Mo til lægen at høre hvad vores valger er.... og læste vi har hun kun en valg--Kirurgi. Læg sagde er kirurgi vores kun håb at give til hende en mulighed at overleve denne slags kræft. Vi er meget heldig fordi den bedste læg i amerika at gøre kirurgien hun har brug for er i Houston. Kirurgien er meget farligt... lige ikke fordi hun er 90 år. Det er farligt fordi er kræften hvor hendes maven møder hendes esophagus. Vi har ikke en dato endnu. Læg ringer næste uge med mere underretning men skal være kirurgien meget snart.

On Thursday, Mom and my uncle took Mo to the doctor to hear what our choices are..... and we learned she has only one choice--surgery. The doctor said surgery is our only hope to give her an opportunity to survive this kind of cancer. We are very lucky because the best dr. in America to do the surgery she needs is in Houston. the surgery is very dangerous....not just because she is 90 years old. It is dangerous because the cancer is where her stomach meets her esophagus. We don´t have a date yet. The doctor is calling next week with more information but the surgery will be very soon.

Denne uge, jeg synes indså min familie hvor vigtigt det er for enhver at trække sammen nu. Mo har brug for os at være forenet nu mere end altid. Sidste aften var det først trin. Vi kørte i tre biler til Louisiana for aftensmad (og også en lille spiller!) Efter mad, kom enhver til Mos hus. Sofaen, alle stolerne og et hele gulv var fuld med Fontenots. Det lige meget hvad navn vi har nu....Hver af os skal altid være en Fontenot. Enhver besøgte sammen for timer og har vi aldrig grinede så meget! Selvfølgelig fjernsynet var på med den Houston Astros hele tid!


This week, I think my family realized how important it is for everyone to pull together now. Mo needs us to be united now more than ever. Last night was the first step. We drove in three cars to Lousiana for dinner (and also a little gambling!) After dinner everyone came to Mo´s house. The sofa, all the chairs and the whole floor was full with Fontenots. It does not matter what name we have now....Each of us will always be a Fontenot. Everyone visited together for hours and we have never laughed so much! Of course, the television was on with the Houston Astros the whole time!

Det var meget svær at kom tilbage til Dallas i dag. Det var meget svær at køre væk fra hendes hus i dag mens stod hun til vinduet vinker og græder. Det var mere end svær denne tid den hundreder af gang jeg er kørt væk før. Jeg flytter til danmark om 23 dage og har ikke ide når eller hvis skal se jeg hende igen. Hun overledede kræft 19 år siden og må synes jeg hun vil igen.

It was very difficult to come back to Dallas today. It was difficult to drive away from her house today while she stood at the window waving and crying. It was more difficult this time than the hundreds of times I have driven away before. I move to Denmark in 23 days and have no idea when or if I will see her again. She survived cancer 19 years ago and I have to believe she will again.

7 comments:

Ellen and Sharon said...

Oh, Kelli, we are so very sorry to hear of Mo-Mo's cancer. She is in our prayers as is your whole family. God be with you all. We know you treasure all of the time you have spent with her. The last picture of you and Mo needs to be made into a portrait for you to hang on your wall in Denmark. It is beautiful and priceless.

Mom said...

MoMo looks great for 90 years old -Hope I will be as well preserved WHEN I get old...ha!

journeyinfinite said...

My thoughts are with you and Mo-Mo. I love those two pics of you both!

Nichole said...

Big hugs to your whole family.

Rachel said...

I'll keep MoMo and your family in my prayers. I'm glad you and your Mom were able to have a special visit w. her.... she looks great for 90! :-)

Unknown said...

Oh I am so sorry to hear about MoMo! It made me a little tearful to think about my own Granny who passed away from brain cancer. I really hope that the surgery goes well. Houston is one of the best places to go to fight cancer. My mom also had surgery for cancer 2 years ago in Houston. And she is now cancer free! Let's hope that the same diagnosis will bless MoMo! That is wonderful that you got to visit her again. And 90 years old? No way! :)

Paula said...

I am sorry to hear about your grandmother. I hope you are holding up ok. We can talk about it when we meet up in Denmark. Our best wishes to the both of you.