Saturday, October 18, 2008

Den gamle kat ... The old cat

Jeg skriver om Albert tit fordi han samarbejder altid når jeg tager billeder, men Emmitt.......han er en anden historie! Dog, i Emmitts "gammel alder" (han er 10.5"menneske år" og 73 "kat år"), bliver han nemmere. Jeg synes at han vil for mig at tage hans billede fordi for nylig, har han begyndt at stille op til for mig hver dag! Emmitt har været meget especiel til mig siden jeg fandt ham da han var kun 4 eller 5 uger gammel. Jeg bragte ham hjem og nu, har han været med mig næsten elleve år! Han var født i Texas og har flyttet til mange stedser med mig, men jeg synes han kalder absolut Danmark "hjem". Han elsker absolut det her!!

I write about Albert quite often because he always cooperates when I take pictures, but Emmitt.....he is another story! However, in Emmitt´s "old age" (he is 10.5 "people years" and 73 "cat years"), he is becoming easier! I think that he wants me take his picture because recently, he has begun to pose for me every day! Emmitt has been very special to me ever since I found him when he was only 4 or 5 weeks old. I brought him home and now, he has been with me almost eleven years! He was born in Texas and has moved many places with me, but I think he definitely calls Denmark "home"! He absolutely loves it here!!Vi har et skema hver dag og han er SÅ forudsigelig!
Når jeg kommer ned hver morgen, sidder han i ned af trapper, venter for mig.
Han springer op på vasken i badværelset til hans morgen drikker!

We have a schedule every day, og he is SO predictable!
When I come downstairs every morning, he sits at the bottom of the stairs, waiting for me. He jumps up onto the bathroom sink for his morning drink!
Jeg skænker min først kop kaffe, og åben bagdøren og UD han løber! Han kigger bagefter mig, at tjekke hvis jeg følger ham....hvilken, selvfølgelig, jeg gør hver morgen. Vi går til den samme plads på grasset, hvor han er klar for "hans tid"... til Albert afbryder uundgåeligt! LOL

I pour my first cup of coffee, and open the backdoor and OUT he runs! He looks bac toward me ,to check if I am following.... which, of course, I do every morning. We go out to the same place on the grass, where he is ready for "his time" ... until Albert inevitably interrupts! LOL
Jeg går tilbage indendor for at spise morgenmad imens han har et bad.
I go back indoors for breakfast while he has a bath.Under middag, ligger indenfor, sædvanligvis, sover i vores seng eller under den. Men efter frokosttid, kommer han ned at finde mig fordi han er klar at lege!
During the morning, he lays inside, usually, sleeping in our bed, or under it. But after lunchtime, he comes down to find me because he is ready to play!


Ud vi går!
Out we go!Han slapper af på det varme gulv til Mads kommer hjem fordi når Mads ankommer, det er omkring samme tid hans ven springer over hegnen at besøge! Husk...han er "73 år gammel" så hans legetid er ikke meget aktiv! LOL
He relaxes on the warm floor until Mads comes home because when Mads arrives, it is about the same time his friend jumps over the fence to visit. Remember...he is 72 so his playtime is not very active!


Emmitt: Gulvet er varmt på min maven!
Emmitt: The floor is warm on my belly!


Han venter på hans ven...
He waits for his friend...
Emmitt sætter udenfor hele aften....til det bliver mørkt. (I sommer er solen op til 9 eller 10, hvilken giver Emmitt mange timer udenfor! Når den er tid at komme ind, kalder vi ham og han løber hjem....ligesom en hund!)

Emmitt stays outside the entire evening....until it gets dark. (In the summer the is up til 9 or 10, which gives Emmitt lots of hours outside! When it is time to come in, we call him, and he comes running home....just like a dog!)


Han er træt efter "leger udenfor" så han har brug for at hvile sig! Emmitt er "gentage sig selv"....Kig--jeg tog det første billede i mandags aften, og Mads tog det andet billede 4 dage senere!
He is tired after "playing outside" so he needs to rest! Emmitt is a "creature of habit....Look--I took the first picture Monday evening, and Mads took the second one 4 days later!

i mandags aften... On Monday evening

i torsdags aften... On Thursday evening

8 comments:

Anonymous said...

Thank you for posting this! What a cute cat! hehehe and the last two pics just cracked me up. The same pose, day after day.

HOLMES said...

Emmitt and Spot are the same age! And we've also had Spot since he was a kitten. Wow!

DreaminginDanish said...

oooh this was so nice to read. makes me think of my tigga. i left him with my mom when i moved here. he also has a morning ritual that includes a fresh drink from the bathroom sink. i miss my fur love.

NotQuiteDanish said...

Sounds like Emmit has a perfect life. Would he like to swap? :)

Anonymous said...

Awww...what cute pictures of Emmitt. His sleeping pose, with his head all crammed into the thresh hold of the door is priceless!

journeyinfinite said...

Awwwwwwwwwwwwww....

N said...

Your pets are so adorable:) We let our dog and cat go out every day when it's not snowing or raining.

My cat Mika is a lazy bum that enjoys eating and sleeping.

Nichole said...

This was a sweet post about sweet Emmitt. He has a great life!