Monday, November 10, 2008

Denne uge i billeder ... This week in pictures

Danskerne synes alting smager BEDRE hvis det har ordet "jul" på det! (Ja, JULE-levepostej...tak gud, jeg er en vegetar!)

The Danes think everything tastes BETTER if it has the word "Christmas" on it! (Yes, CHRISTMAS liver-pate...Thank god I am a vegetarian!)
Jeg tænker dette billeder repræsenterer Danmark rigtigt godt! Jeg tog det da vi kørte til Søndervig i søndag-eftermiddags for at besøge Trine og Mogens' nyt strandhus.

I think this pic represents Denmark really well! I took it as we were driving to Søndervig yesterday afternoon to visit Trine and Mogens' new beachhouse.Mavs fans var "i huset" i aftes!
Mavs fans were "in the house" last night! Husker du dette billeder fra april 2006? Remember this picture from April 2006?
Siden jeg er Fru Mads Nørgaard nu, bestemmede jeg det var tid for en ny kamp-skilt!
Since I am Mrs. Mads Nørgaard now, I decided it was time for a ny game sign!

Selv om jeg er 8000 km væk, kan jeg ikke lidt stadig Baron Davis!
Even from 5000 miles away, I still do not like Baron Davis!

Vi har rigtigt godt nye kommentatorer på DK4 og de kender FAKTISK om basketball...siden sidste års fyr var dårlige!

We have great new commentators on DK4 og they ACTUALLY know about basketball....since last years guys were awful! Alle som kender mig forventede dette billeder! Og selv om Dallas tabte til den SIDST PLADS hold i aftes, gik jeg i seng, lykkelig.....
Anyone who knows me expected this picture! And although Dallas lost to the LAST PLACE team last night, I went to bed, happy.....
Vort vejr har været TOSSET denne weekend.... regn, vind, sol, hagl....alle i et time! Men dette billeder som jeg tog fra mit køkken vindue viser at vi faktisk har dejligt vejr i Danmark...sommetider!
Our weather has been CRAZY this weekend....rain, wind, sun, hail....all in one hour! But this picture I took from my kitchen window shows that we actually do have great weather in Denmark....sometimes!

3 comments:

Mom said...

Beautiful rainbow! I hope the weather holds until we get there - I can take 40-50 degrees weather better than 20-30. Albert looks like he is feeling much better!
Go MAVS!

Anonymous said...

Love the rainbow.. so how many minutes did the good weather last for?

Anonymous said...

So seriously, I cannot keep up with you!!! I love the new dirk sign!