Saturday, December 6, 2008

Uddannelse i Danmark ... Education in Denmark

Jeg modtager mange spørgsmål om skole systemet i Danmark, så jeg syntes det var en god ting at skrive om i dag. Jeg er IKKE en ekspert og jeg har IKKE lært alting om uddannelse i Danmark (endnu...LOL) men vores system er så forskellig fra Amerikas, så jeg håber denne er hjælpsom for at forklare lidt!

I receive so many questions about the school system in Denmark, so I thought it was a good thing to write about today. I am NOT an expert and I have NOT learned everything about education in Denmark (yet...LOL), but our system is so different from that of America, so I hope this helps to explain a little!

I Danmark er kompulsory uddannelse 9 eller 10 år i Folkeskole. Fleste elever vælger at slutte klasse 10. Efter Folkeskole, har elever har mange muligheder-- såsom højskole/tekniskskole/forretningsskole (2-3 år), gymnasium (3 år og denne er forudsætningen til universitet) , eller ikke mere skole. Hans valg er afhængig på hans fremtid planer.

In Denmark compulsory education is 9 or 10 years in the Folkeskole (includes primary through lower secondary). After Folkeskole students have many choices--upper secondary schools such as trade school or business school (2-3 years), gymnasium (3 years and this is the prerequisite to university), or no more school. His choice is dependent on his future plans.

Hvis en elev har lyst at gå på universitet, betaler han ikke for hans uddannelse fordi gratis adgang til alle er et vigtigt princip af dansk samfund. Gratis universitet tilgængelighed til alle laver høje skatter værdi det, i min mening.

If a student has the desire to to the university, he does not pay for his education because free access for all is a main principal of Danish society. Free university available to all makes high taxes worth it, in my opinion.

Vi har andre ord om uddannelse at jeg har lært de sidste få måneder. For eksempel--efterskole er "en skole hvor elever bor væk fra hjem", dagpleje er "daglig mor i et hjem", og børnehave er "en førskole". I mange danske byer, arbejder dagplejer og børnehaver sammen med Folkskole så børns uddannelse har en forbindelse fra år til år.

We have other words about education that I have learned the last few months. For example--Efterskole is a boarding school (very common), Dag Pleje is a "daily care mom who has a day care in her home" og børnehave is a preschool program. In many Danish towns, the Dag Pleje and the Børnehave work together with the Folkeskole so that a child´s education har a connection from year to year.

Anden forbløffende ting om vores uddannelse system i danmark er måden børn flytter fra klasse til klasse. Det er hvad vi hedder "looping" i Amerika. Børnene flytter fra en klasse til næste med de samme klassekammarater. Ca. 20 børn bliver en "samme klasse" og er sammen til de er færdig med 10. klasse, hvilket er grunden til at Mads stadig har venner fra 1. klasse (30 år siden!)----de bliver ligesom en familie, og jeg tænker det er så godt til børn. Vi havde en ung veninde som kom til Texas sidste år som en "udvekslingsstudent" og hun kunne ikke tro hvordan hver 45 minutter, skiftede hun klasser og var med 30 nye elever hver gang...så i en dag, havde hun 7 forskellige klasser med 7 forskellige lærer og 7 forskellige gruppe af elever! Jeg syntes altid at det Amerikanske system var de bedste....til jeg begyndte at åbne mine øjner og lære hvordan andre systemer arbejde!

Another amazing thing about our education system in Denmark is the way children move from grade to grade. It is what we call "Looping" in America. Children move from one grade to the next with the same classmates. Around 20 kids become a "cohort" and are together until they are finished with 10th grade, which is the reason Mads still has friends from 1st grade (30 years ago!)---they become like a family, and I think it is a great thing for kids. We had a young friend who came to Texas last year as an exchange student, and she could not believe how every 45 minutes she changed classes and was with 30 new kids each time...so in one day, she had 7 different classes with 7 different teachers and 7 different groups of students! I always though America´s system was the best...until I began to open my eyes to learn how other system work!

Jeg har stadig meget at lære om Uddannelse i Danmark, men hvad jeg kender allerede har fortalt mig mange gode ting om det danske system. Mest vigtig er---Det skifter ikke når regeringsmagten skifter til et nyt parti.... og til mig, er dette en meget god ting.....

I still have much to learn about Education in Denmark, but what I already know has told me many good things about the Danish system. The most important er--It does not change when government power changes ..... and to me, this is a VERY good thing....(oh, and there is nothing even resembling a TAKS test in Denmark!)

7 comments:

Anonymous said...

Important to remember, especially in this day and age of increasingly large klasse sizes in Denmark, and the endemic problem of bullying within schools here, less money in budget and overstressed teachers taking more time off sick for illness is that Denmark have a relatively excellent private school system (fri skole) to chose from.

Also worthy of considering, if private and public schools fail (also in case of 'gifted' or 'special' children) is that it stands in the ground law that parents can choose to home school their own children.

To take full part in their children's education is not a popular choice since most parents here are heavily into the out to work ethic and children are away from home from very young age.

Most parents here trust the institution to care for their children but when the institution cannot deliver, they have every right to chose an alternative.

It is a sign of how accomodating and advanced this land that it is that parents have the main responsibility to educate their children, and they have many choices. Most choose to delegate that responsibility, but at least the right to choose (public/private school, home school) is enshrined and protected in law. (Unlike some other countries in Europe and Saudi Arabia, for example).

Denmark is indeed a great county for education choices.

Anonymous said...

I must admit that the whole horde of students growing up together in the same class over years is a good idea because you know everybody and develop a bond with them, but surely it's not that fantastic if one of them is a bully or someone you constantly have a problem with.

I personally think that education in Denmark gives the children space for creativity but not that much on the discipline and responsibility front unlike the Asian schools do.

I'll still send my kids toward more "disciplined" schools than in here :(

Anonymous said...

The system sounds similar to the system here in Sweden. Except that there are almost NO boarding schools here - and that is a good thing, in my opinion!

Can't believe that you guys have to go to different classes with different kids all the time. How does that work?

In England, the whole class stays together and it is the teachers who come in and out for the different subjects.

Kevin said...

Are there any Montessori schools there, Kelli?

MoMo 2.0 said...

I may be wrong, but I am 99% sure the closest montessori school is in Norway... I do not think we have any in DK.

Anonymous said...

There are no Montessori schools here to my knowledge, which seems weird.

Even though the private schools differ to the public schools they are generally pretty similar, I think the teachers are trained in the same way.

This is a small country so the range of choice is limited (schools, food in supermarkets).

Alex said...

I went to private high school and was with the same "30 kids" in high school. I was universally hated, and hated them and was MISERABLE until college, when I realized you can actually pick your friends! And you don't have to spend all your time with the same awful, hateful, stuck-up, self-righteous little snots. Can you tell I hated private school? But that's just to show you the other side of the coin. I went to a very religious school, so I'm sure being around the same people is the _only_ thing it has in common with the Danish system.