Sunday, January 11, 2009

Danske landskaber ... Danish Landscapes

ord er ikke nødvendig... words are not necessary
vindmølle landskaber at jeg har set under sidste fire uger som jeg kører igennem jylland...
windmill landscapes I have seen during the last four weeks as I drive throughout Jutland...

1 comment:

Anonymous said...

Gorgeous pictures!