Saturday, November 28, 2009

Klima ...Climate


COP15 kommer til København på 7. - 18. december! Men hvad er det?!

COP15 is coming to Copenhagen December 7-18! But what is it?!


Mange repræsenterer fra mange lande mødes sammen i København om 2 uger for at sidde på bordet og snakke om løsninger til vores verden klimaproblemer. Dog er det ikke kun en "samtale" men i stedet for er det en krav for HANDLING!


Many representatives from just as many countries are meeting together in Copenhagen in 2 weeks in order to sit at the same table and talk about solutions for the world's climate problems. However this is not just a mere conversation, but rather a demand for ACTION!


Målet af den danske regering er at COP15 bringer ud ambitiøs enigheder med alle lande af verden. Hvert land SKAL love at gøre noget EKSTREM så vi kan beskytte verden for voresbørn og børnebørn.


The goal of the Danish government is that the COP15 conference in Copenhagen results in an ambitious global agreement that includes all the countries of the world. Every country must commit to doing SOMETHING extreme if we have any hope of preserving our world for our children and grandchildren.


For eksempel- Danmark lover at stige vedvarende energi fra 17% nu til 20% i 2011 til 30% i 2020. Hvad kan andre lande gør??


For example- Denmark commits to increase its renewable energy use from 17% now to 20% in 2011 to 30% in 2020. What can other countries do?


Klik her for at læse hilsner fra omkring verden til mennesker som kommer til Klima Konference. Det er meget interessant at læse hvad nogen i Nigeria og Peru og USA siger om hvad de vil gerne se COP15 gør for verdens klima!

Click here to read the greetings from people around the world and what they want to say to those working at the Climate Conference. It is interesting to read the thoughts of those in Nigeria and Peru and the USA, plus many others about what they hope COP15 will do for our world!

I ordene af Samsøs projekt--Vi skulle "Tænk global, Gør lokal."
In the word's of Samsø's project-- We should "Think globally, but act locally."

2 comments:

Angel said...

Good post! I will be very active in several aspects of COP15 through the University. If all goes as planned I should be attending the big televised debate on Dec. 17. I am so excited!!

LadyFi said...

Lots of media coverage here in Sweden too about the conference. And quite a lot of focus on the US actually coming to an agreement with the rest of Europe and signing off on it...