Wednesday, April 21, 2010

Karakter...Grades

Noget som mennesker spørger mig om vedr. gymnasium er karakter. Er de den samme som karakter i Amerika? Er de den samme som karakter i Tyskland eller Storbrittain? Eller har Danmark dens egen karaktersystem? Svarene er nej, nej og ja!

Something that people ask me about with reference to the gymnasium in Denmark is grades. Are they same as the grades we give in America? Are they like the grading system used in Germany or the UK? Or does Denmark have its own grading system? And the answers are no, no, and yes!

I USA giver vi karakter til elever som er en gennemsnit af deres opgaver.... For eksempel-- Hvis man får "A" på alle opgaver, får man "A" på din "report card". I Texas har vi opgaver som er værd forskellig %... hjemmearbejde regner mindre en eksamen... og de fleste skoler har regler som siger hvor mange opgaver eleverne skal have i hver termin... (såsom 10 opgaver/10 karakter i 6 uger) Også i Texas-- vores karakter kommer fra en system hvor man består med 70% (eller mere) og du dumper med mindre end 70%. Men ting er meget anderledes i Danmark... (og jeg er meget glad for det!!)

In the US we give student grades based on an average of the grades on their assignments... For example, if you make "As" on all your assignments, you end up with an "A" on your report card. In Texas we actually have assignments that have different "weights" so that things like homework are worth less, percentage-wise, than tests. And in fact, in Texas most schools have policies about how many assignments/grades you must give a student in each grading period.... (such as 10 assignments /10 grades per six weeks) In Texas we have a system based on 70%, where you pass with anything at 70% or higher, and you fail with anything below 70%. But things are quite different in Denmark.... (and I am incredibly glad for that!)

I gymnasiet vores elever få karakter 3 gange om året.... efterår, forår og slutning af skoleår. Vores karakter er ikke A, B, C ligesom USA... Eleverne får karakter from -03 til 12.... -03 og 00=bestå ikke / 02, 04, 07, 10, 12 = bestå. Men karakter kommer ikke fra en gennemsnit af 10 opgaver. Opgaver fortæller læren mange ting om elevs niveau men vi bruger en mere "holistic" måde at give karakter. I engelsk får mine elever 2 slags karakter... MUNDTLIG og SKRIFTLIG.... Mundtlig kommer fra vores klass discussion og mundtlig præsentation og skriftlig kommer fra deres skriftlige afleveringer.

In the gymnasium our students receive grades 3x a year... fall, spring, and the end of the year, but our grades are not A, B, and C like in the US. Students receive grades on a scale from -03 to 12 where -03 and 00 are not passing/ 02, 4, 7, 10, and 12 are passing. But the grades we give them during these 3x of the year do not come from an average of 10 assignments; although their assignments do give the teachers a great deal of data about the students' progress and academic level. Instead we use a more holistic approach to assessing our students' levels and in classes such as English, they are receive grades in 2 areas-- WRITTEN and ORAL. Obviously written is based on their written work and the oral grades come from their participation in class discussions as well as oral presentations.

Efter min mening er den bedste ting om karaktersystem i Danmark at karakter fra elevernes opgaver giver lærene data om deres niveau men de er kun 1 stykke....Vi giver årskarakter baseret på den "hele elev" ikke baseret på gennemsnit af afleveringer. Det danske undervisningminister har lavet karakter "rubriks" som vi bruger for at bedømme deres niveau..... som betyder at ministeret stoler på deres lærer at bedømme eleverne...... Forbløffende ide´, ikke også?!

In my opinion, the best thing about the grading system in Denmark is that the grades from the student work gives the teachers data about their level, but this is just one piece of data.... We give "report card grades" based on the "whole student", not based on an average of their assignments. The Danish Ministry for Education has created grading rubrics which we use, as teachers, to assess the students' level in our class.... and you know what this means, right? That the Ministry actually trusts its teachers to assess their students... Amazing concept, don't you think?!

5 comments:

May said...

It's interesting reading about the new grades. Personally, I miss the 13, although it was near unachievable. :)

Skogkjerring said...

Love reading how you're enjoying discovering a new way of doing things...if only teachers in America could experience what you are experiencing and try and practice this in the USA...

LadyFi said...

I agree that the student should be graded according to his or her entire performance over the year.

United Studies said...

Oh yes, I would much rather have been graded as a student over my whole performance, not just how I scored on tests and homework. Especially in college, where cheating is rampant. So many students cheat and not attend class, yet they receive the same grade as someone who attended class faithfully, did all the homework, and really invested time in the class.

I always felt sorry for my professors over the way some students treated them. Teachers and professors do spend A LOT of time preparing lessons, grading, etc. Yet students treated them as a nuisance.

Anonymous said...

hej, læste lige din blog...ved du hvordan man oversætter den danske skala til den amerikanske? Nu har jeg lige læst summer school på lse i london og det virker som om at en masse halvddygtige amerikanere får smidt A'er efter sig derhjemme...ved du hvad 10 i snit sådan ca. er mht gpa i usa?
i øvrigt er jeg dybt uenig med dig...den danske skala er jo aldeles forfærdelig og systemet er pinligt upræcist..jeg læser international business på cbs og vi har en masse elever som havde over 10 og 11 i snit fra gymnasiet, men det er nu ikke fordi de er specielt dygtige...lærerens frihed til at give karakterer betyder at gymnasiet handler om at fedte for læreren og det ses meget tydligt på uni at karaktererne fra gym langtfra holder hver gang. hvordan kan man gå fra 11 til 4 i snit selvom man kommer til alle timer og arbejder hårdt?
generelt er danske skoler ringe..jeg tager da i hvertfald ud lige så snart jeg kan få finansieret et ophold på en ordentlig skole..